UZS ČR 16070

Materiál „Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů“ uvádí popis současné právní úpravy a možností, jež mohou oznamovatelé využívat nyní. Dále se materiál zabývá přehledem mezinárodních závazků, jež se k problematice whistleblowingu vztahují. Vláda České republiky se ve svých programových dokumentech zavázala k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Legislativní řešení oznamování (whistleblowingu) je v protikorupčních dokumentech vlády zakotveno jako jedno ze základních […]

Materiál „Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů uvádí popis současné právní úpravy a možností, jež mohou oznamovatelé využívat nyní. Dále se materiál zabývá přehledem mezinárodních závazků, jež se k problematice whistleblowingu vztahují.
Vláda České republiky se ve svých programových dokumentech zavázala k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Legislativní řešení oznamování (whistleblowingu) je v protikorupčních dokumentech vlády zakotveno jako jedno ze základních opatření v oblasti Rozvoj občanské společnosti a gestorem tohoto úkolu je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Své připomínky zasílejte do 27. dubna 2016.

 

 

Přílohy

16070 materiál UZS ČR