UZS ČR 16109

Program ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví malého a středního podnikání“. Program je vyhlášen na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o zřízení ministerstev jiných orgánů. Předkládaný program je jedním z politických opatřeních tvořících alternativní schéma dosahování každoroční úspory energie ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům. Své připomínky zasílejte do 18. června […]

Program ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví malého a středního podnikání“.

Program je vyhlášen na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o zřízení ministerstev jiných orgánů. Předkládaný program je jedním z politických opatřeních tvořících alternativní schéma dosahování každoroční úspory energie ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům.

Své připomínky zasílejte do 18. června 2016 na email

veronika.hamackova@solarniasociace.cz a legislativa@uzs.cz
Odborný garant: Ing. Veronika Hamáčková

Přílohy

Materiál UZS 16109