UZS ČR 16155 – Knihovní zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava rozšiřuje stávající povinnost odevzdávání povinných výtisků neperiodických publikací o publikace pořízené elektronicky a zakotvuje právní úpravu web-harvestingu. Své připomínky zasílejte do 14. října 2016. Odborný garant: […]

Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná právní úprava rozšiřuje stávající povinnost odevzdávání povinných výtisků neperiodických publikací o publikace pořízené elektronicky a zakotvuje právní úpravu web-harvestingu.

Své připomínky zasílejte do 14. října 2016.

Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka, ředitel pro legislativu

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16155