UZS ČR 16172 – Návrh zákona o elektronické identifikaci

Návrh zákona o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů Účelem návrhu zákona o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů je adaptace právního řádu České republiky na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, která upravuje elektronickou identifikaci. Své připomínky zasílejte do […]

Návrh zákona o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů

Účelem návrhu zákona o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů je adaptace právního řádu České republiky na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, která upravuje elektronickou identifikaci.

Své připomínky zasílejte do 11. listopadu 2016.
Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka, ředitel pro legislativu.

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16172