UZS ČR 16175 – Návrh zákona o platebním styku

Důvodem předložení návrhu zákona je závazek ČR transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015 o platebních službách na vnitřním trhu.

Pro mezirezortní připomínkové řízení

Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
Předkládá se nový zákon o platebním styku a stávající zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje zrušit. V souvislosti s přijetím nového zákona o platebním styku se navrhují změnit některé související předpisy. Nový zákon o platebním styku přináší regulaci inovativních způsobů placení přes internet, zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku.

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16175