UZS ČR 16178 – Materiál do připomínkového řízení

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a předseda Legislativní rady vlády Mgr. Jiří Dienstbier v souladu s čl. 76 Legislativních pravidel vlády udělil souhlas provést připomínkové řízení v rozsahu 5 pracovních dnů.

Materiál do připomínkového řízení       

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 a v souladu se zmocněním § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb. a usnesením vlády č. 302 z roku 2005, návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku  po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).

Sdělení stanoviska k výše uvedenému návrhu nařízení vlády je možné
do 5 pracovních dnů
ode dne jeho vložení do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR. V případě zásadních připomínek je třeba uvést kontaktní údaje osoby pověřené projednáním těchto připomínek.

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16178