UZS ČR 16180 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh zákona, jehož cílem je odstranit některé nedostatky zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh zákona, jehož cílem je odstranit některé nedostatky, které v praxi doposud vyvstaly při uplatňování zákona č. 90/2012 Sb.
V přílohách najdete kompletní materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony„.

Své připomínky zasílejte do 22. listopadu 2016.

Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka, ředitel pro legislativu

Více v přílohách ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16180
Shrnutí závěrečné zprávy RIA