UZS ČR 16196 – strategický rámec pro rozvoj ČR

Česká republika 2030 – strategický rámec pro rozvoj je výsledkem aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje z roku 2010. Zadání aktualizace bylo schváleno usnesením vlády.

Česká republika 2030

Strategický rámec pro rozvoj České republiky v příštích patnácti letech s názvem Česká republika 2030 je výsledkem aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje z roku 2010. Zadání aktualizace bylo schváleno usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu, který probíhal od září 2015 a byl koordinován Oddělením pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky.

Více v příloze ZIP.