UZS ČR: Dotazníkové šetření k FKSP

Ministerstvo financí ČR se ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů ČR, Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů začalo zabývat změnami ve vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ministerstvo financí ČR se ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů ČR, Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů začalo zabývat změnami ve vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Tyto změny jsme iniciovali my, protože současné změní vyhlášky je zastaralé a neodpovídá současným potřebám organizací. Jedním z našich cílů je přitom rozšířit možnosti čerpání z FKSP  na stejné oblasti, na které mohou ze sociálních fondů čerpat soukromé firmy (např. oblast zdraví bez omezení, možnost využívat poukázek apod.)

Ministerstvo financí připravilo krátké dotazníkové šetření, jehož výsledky budou použity při přípravě nové vyhlášky o FKSP. Chtěl bych Vás tímto požádat, abyste se dotazníkového šetření zúčastnili a vyjádřili tak svůj názor na další směřování FKSP. Pokud souhlasíte s názorem, že by se čerpání z FKSP mělo přiblížit možnostem čerpání volnočasových benefitů v soukromém sektoru, prosím o vyjádření tohoto stanoviska v dotazníku.

Chtěl bych Vás také požádat o distribuci tohoto emailu Vašim členům a dalším organizacím, aby byla zajištěna co největší účast.

Dotazníkového šetření se můžete zúčastnit na tomto odkazu https://verejna-konzultace-k-nastave.vyplnto.cz/ , a to do 15. září 2018.

Děkuji Vám za spolupráci a zůstávám s pozdravem

Bc. Vít Jásek
výkonný ředitel UZS ČR
Na Pankráci 1618/30, 140 00  Praha 4
Tel. 724 508 701
e-mail: vit.jasek@uzs.cz
www.uzs.cz