Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Také letos se Úřad práce ČR rozhodl podporovat vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím celorepublikového dotačního programu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.

Hlavním cílem programu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců. V případě rozvoje firem a jejich ekonomického růstu se otevírá prostor pro udržení stávajících a tvorbu nových pracovních míst. Zároveň se do programu mohou zapojit zaměstnavatelé, kteří zamýšlejí rozšíření činnosti podniku do nových oblastí, případně přecházejí na nový výrobní program.

Aby Svaz polygrafických podnikatelů ve spolupráci s UZS maximálně usnadnil všem členům přístup k těmto dotacím, bylo dohodnuto se společností BDO Czech Republic zajištění komplexní asistence při získávání i administraci této dotace „na klíč.“

PŘÍJEM ŽADOSTÍ O DOTACE BUDE OBNOVEN V PRVNÍM KVARTÁLU 2017

Více informací naleznete v PDF souboru zde
nebo na BDO Czech Republic – EU Office s.r.o. Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8