UZS ČR – stanovisko k návrhu Nařízení vlády

K návrhu Nařízení vlády o povinné maturitní zkoušce z matematiky zaujaly členské svazy a asociace UZS ČR pozitivní stanovisko.

UZS ČR podporovala a podporuje zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky.
Členské svazy a asociace UZS ČR uvítaly posun tohoto návrhu ve smyslu dvoustupňového zavedení povinnosti maturitní zkoušky z matematiky a stejně tak vnímají pozitivně rozhodnutí vyčlenění odborů zdravotnictví, sociálních služeb a oborů uměleckých.
V případě variantního návrhu nemá UZS ČR preferenci žádné z navržených variant.

Více na stránkách UZS>Aktuality