UZS News 02/2017

Zajímavé články a informace:

Konference UZS ČR v roce 2017
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata:
ZDRAVOTNICTVÍ 2018 – 12. a 13. října 2017
ŠKOLSTVÍ 2018 – 3. října 2017
KULTURA 2018 – 7. listopad 2017
NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2018 – 9. listopad 2017

TZ Stravenky jsou dlouhodobě nejoblíbenější zaměstnanecký benefit
Asociace hotelů a restaurací ČR přišla s návrhem na zrušení stravenek. Jako důvod uvedla vysoké provize, které restaurace platí stravenkovým firmám.

Reforma financování regionálního školství
Unie zaměstnavatelských svazů ČR podporuje MŠMT připravovanou reformu financování regionálního školství, na jejíž přípravě se podílela a podílí. Stávající způsob financování škol založený pouze na počtu žáků je dlouhodobě neudržitelný, má negativní dopad na kvalitu vzdělávání.

Stanovisko UZS ČR k podmínkám získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
Novela, která umožní získání odborné způsobilosti farmaceutického asistenta neúplným studiem na VŠ, degraduje vzdělání všech farmaceutických asistentů, kteří absolvovali náročné studium na vyšší odborné škole. 

Více v přiloženém PDF souboru nebo na www.uzs.cz/cz/aktuality.

Přílohy

UZS news 02_2017