UZS News 03/2017


Konference UZS ČR v roce 2017

Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata:
ZDRAVOTNICTVÍ 2018
– 12. a 13. října 2017
ŠKOLSTVÍ 2018 – 3. října 2017
KULTURA 2018 – 7. listopad 2017
NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2018 – 9. listopad 2017
Je velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka.

Stanovisko UZS ČR k projednávání zákona o statusu veřejné prospěšnosti
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl poslancům předložen ve stejné podobě, v jaké jej Unie zaměstnavatelských svazů ČR (dále jen UZS ČR) i řada dalších neziskových organizacích odmítla již v září 2016. Následně se v prosinci loňského roku vyjádřila k témuž návrhu odmítavě i Legislativní rada vlády.

TZ – Dluhy už se nemusejí splácet?
Novela insolvenčního zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti ČR má dlužníkům umožnit oddlužení bez nutnosti splatit jedinou korunu z pohledávky. Ministerstvo to vidí jako dobrý způsob oddlužení lidí, kteří se dostali do dluhové pasti, věřitelé mají obavy o své pohledávky.

Solární energie a akumulace 2017
Dne 25. 4. 2017 v Praze pořádá pod záštitou UZS ČR Solární asociace konferenci na téma Solární energie a akumulace 2017.

Více v přiloženém PDF souboru nebo na www.uzs.cz/cz/aktuality.

Přílohy

UZS news 03_2017