UZS News 06/2017

Konference ŠKOLSTVÍ 2018

Konference na téma ŠKOLSTVÍ 2018 se koná dne 21. 9. 2017 v TOP hotelu v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.

Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, kde taktéž naleznete program konference.

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2018

Konference na téma ZDRAVOTNICTVÍ 2018 se koná ve dnech
12. – 13. 10. 2017 v hotelu Grandior v Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Ladislava Ludvíka, MBA.

Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, kde taktéž naleznete předběžný program konference.

Konference KULTURA 2018

Konference na téma KULTURA 2018 se koná dne 7. 11. 2017 v Paláci Charitas v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.

Přihlašování bude spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, kde bude umístěn předběžný program konference.

Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2018

Konference na téma NEZISKOVÝ SEKTOR – novinky v roce 2018 se koná dne 9. 11. 2017 v Paláci Charitas v Praze.

Přihlašování bude spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, kde bude umístěn předběžný program konference.

Zavedení certifikace FSC ve státních lesích

Celý text zpravodaje zde.