UZS News 3-4/2018

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky informuje:

  • Konference UZS ČR v roce 2018
  • Dopady snížení rozpočtu Ministerstva kultury –
    zavedení nové slevy z jízdného pro děti a seniory
  • Novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o
    sociálních službách č. 505/2006 Sb.
  • Jednání s premiérem o platové politice vlády ČR
  • Publikace Diverzita na trhu práce v 21. století

Více v newsletteru UZS zde.