Valná hromada SPP se konala 30. března 2017

V hotelu Akademie v Choceradech zasedalo 29. 3. 2017 prezidium Svazu polygrafických podnikatelů, další den následovala řádná Valná hromada SPP.


Zasedání prezidia SPP začalo ve středu 29. března 2017 v 16 h, souběžně probíhalo též jednání Školské komise SPP. Po skončení obou akcí následoval společenský večer.


Druhý den, ve čtvrtek 30. března 2017 od 10 h se konala řádná Valná hromada Svazu polygrafických podnikatelů z.s. s následujícím programem:


Zahájení,
Volba předsedy valné hromady,
Schválení programu,
Volba mandátní a návrhové komise,
Výroční zpráva prezidia o stavu SPP,
Zpráva dozorčí rady,
Schválení rozpočtu pro rok 2017
,
Rozhodnutí o změně stanov (výše členských příspěvků ve stávající výši),
Aktuální změny v oblasti účetnictví, daní a pracovního práva v r. 2016/2017,
Prezentace:
„Aktivity NÚV v polygrafických oborech vzdělávání“,
„Lze zvládat polygrafické profese i v pokročilejším věku?
,“
Diskuze
,
Schválení Usnesení valné hromady
 a rozpočtu pro r. 2017.


Také letos proběhly dvě prezentační akce s promítáním projekcí v PowerPointu.Po zajímavé diskuzi bylo na závěr valné hromady schváleno Usnesení VH a následoval společný oběd, po kterém se účastníci rozjeli do svých domovů. Hlavní přijaté dokumenty jsou jako PDF a textové soubory níže v přílohách.

Řádná valná hromada SPP se koná v Hotelu Akademie Naháč

Přílohy

Zápis z prezidia a DR – VH 2017