virtual.drupa

Vzhledem k přetrvávající pandemii Covid-19 se veletrh drupa uskutečnil on-line formou jako virtual.drupa ve dnech 20.-23. dubna 2021. 212 vystavovatelů z 35 zemí nabídlo inspirativní a špičková témata, prezentátoři z globálních společností představili svoje produktová portofolia a inovace v rámci on-line showroomů, ve více než 125 přímých webových prezentacích s průměrnou sledovaností 140 účastníků.

Mezinárodní komunita printu a packagingu se tak mohla na dálku setkat, a měla možnost seznámit se s novinkami a trendy oboru, zapojit se do panelových diskuzí a také zhlédnout inspirativní webové prezentace.

Čtyřdenní program v konferenčních prostorech a na výstavních plochách nabídl ucelený pohled na problémy a výzvy, kterému dnes polygrafický průmysl čelí. virtual.drupa se zaměřila na 4 klíčová témata: umělá inteligence, on-line spotřebitel, ekonomika platforem a oběhová ekonomika.

Tento nový formát poskytl oborové komunitě vynikající zpětnou vazbu a získané cenné poznatky, průmyslové trendy a technologické inovace budou podnětem pro rozvoj obchodního potenciálu oboru.

Virtuální návštěvníci mají možnost na serveru virtual.drupa shlédnout videa, zásadní poznámky a projevy. Virtuální předváděcí místnosti vystavovatelů zůstanou on-line do konce prosince 2021.