Univerzita Pardubice

Katedra polygrafie a fotofyziky

———————————————————-

doc. Ing. Petr Němec, Ph.D. vedoucí katedry

Technologický pavilon

Studentská 95 532 10

Pardubice