VZDELÁVANIE V POLYGRAFII

Problematika reprodukcie pracovnej sily, jej zabezpečenie a výchova sú a budú v najbližšom období kľúčové faktory rozvoja a udržania nášho odvetvia na požadovanej úrovni. Zväz polygrafie na Slovensku už tretíkrát usporadúva seminár na túto aktuálnu tému. Uskutoční sa 14. júna 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava. V prílohe je pozvánka ako aj návratka.

Pozvánku najdete v příloze.

Přílohy

Pozvánka