Workshop Unie vydavatelů 31. března 2017

Unie vydavatelů pořádá workshop o novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a jejích důsledků pro vydavatele, přihlášky prodlouženy do 22. 3. 2017


Unie vydavatelů pořádá 31. 3. 2017 od 9.00 hodin v Konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1 workshop pro vydavatele tisku na téma novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a jejích důsledků pro vydavatele.
Téma se týká všech vydavatelů periodického tisku, a tak je účast na akci otevřená i vydavatelům, kteří nejsou členy asociace. Termín pro přihlášení na tuto akci je do středy 22. března 2017 do 16.00 hodin. Další informace o workshopu a přihlášku k účasti na něm najdete v přílohách.

Ing. Jozef Šabľa, ředitel Unie vydavatelů

Přílohy

Program workshopu 31. března 2017
Přihláška na workshop 31. března 2017