Zápis z konání Fóra polygrafů II

Akce proběhla dne 4. 10. 2016 v Průhonicích, navázala na úspěšné Fórum polygrafů I a splnila očekávání pořadatelů.

Fórum polygrafů II

Ve spolupráci Svazu polygrafických podnikatelů a Společnosti tisku se konalo 4. 10. 2016 ve vzdělávacím středisku Floret v Průhonicích Fórum polygrafů II. Přes velmi nízkou účast zástupců polygrafických podniků splnilo očekávání organizátorů a zaznělo zde velmi mnoho podnětných myšlenek (viz Zápis z akce v příloze).
Významné polygrafické podniky zastupovali generální ředitel Ing. Hranička z tiskárny Svoboda Praha a Ing. P. Lomberský, výrobní ředitel ze stejné tiskárny, P. Kotýnek, majitel tiskárny Triangl. Přišli však ředitelé významných odborných škol z Prahy, Brna, Velkého Poříčí, byl přítomen zástupce Univerzity Pardubice a další.

Společnost tisku a Svaz polygrafických podnikatelů v zastoupení předsedou ST Vladimírem Lukešem a prezidentem SPP Zdeňkem Sobotou se usnesli na následujících postupech:

1) ST a SPP budou společně usilovat o zásadní změnu při zapojování studentů odborných škol do polygrafické praxe formou stáží a povinných praxí. Klademe si za cíl co nejrychleji odbourat formálnost těchto aktivit. SPP bude usilovat o vytipování firem, které budou tuto neformálnost garantovat. ST bude ve spolupráci s odbornými školami velmi pečlivě vybírat studenty k těmto stážím, v první fázi budou jen pro studenty, kteří mají skutečný zájem o obor.

2) SPP a ST bude nadále podporovat a iniciovat odborný rozvoj učitelů polygrafických škol formou workshopů a stáží u dodavatelských a dalších firem. O těchto aktivitách bude s předstihem informovat svazové školy na pravidelných zasedáních školské komise SPP a na webových stránkách SPP a ST. Zároveň budeme garantovat výstupy z těchto akcí pro tvorbu výukových materiálů.

3) V nejbližší době bude ST a SPP iniciovat a inzerovat vznik CD nosiče s výukovými e-texty pro potřeby svazových škol.

4) SPP ve spolupráci s ST bude kontaktovat Svaz průmyslu a obchodu a MŠMT s cílem změnit neutěšený stav, podle diskuze na Fóru II. ve spolupráci subjektů polygrafického oboru. V dlouhodobějším horizontu je to i krok k řešení legislativního a personálního stavu oboru. Chceme tímto především zamezit masivnímu odchodu absolventů studia oborů polygrafie do jiných sfér podnikání.

Přílohy

Zápis Fórum polygrafů II