Zemřela prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.

Se zármutkem oznamujeme, že dne 5. ledna 2024 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 82 let, dlouholetá vysokoškolská pedagožka.

Celý svůj život obětovala chemii, fotofyzice a polygrafii, působila na Univerzitě Pardubice fakultě chemicko-technologické, kde byla vedoucím katedry v letech 1992-2010.
Významná byla její publikační činnost, publikace Moderní polygrafie a Anglicko-německo-český polygrafický slovník byl a je mnoho let nedílnou součástí polygrafického vzdělávání.
Úzce spolupracovala také se Svazem polygrafických podnikatelů. Čest její památce.

Přílohy

Parte
Nekrolog