Změna vyhlášky o provozování informačního systému datových schránek

Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, je především zavést nový elektronický prostředek pro přihlašování do datové schránky.

Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, je především zavést nový elektronický prostředek pro přihlašování do datové schránky (tzv. mobilní elektronický prostředek) a umožnit, aby datové schránky orgánů veřejné moci zřízené podle § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, přijímaly datové zprávy dodávané do těchto datových schránek do velikosti 50 MB.

Přílohy

18100 materiál