Zpravodaj ombudsmana – 1/2018

Od 1. ledna se ombudsman stal monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením. V únoru a březnu proto proběhne několik regionálních setkání, na nichž budeme diskutovat o problémech lidí se zdravotním postižením, na něž je třeba se zaměřit. Bude zde také možné nominovat členy poradního orgánu ombudsmanky. Hned v úvodu roku jsme rovněž vydali dva dokumenty užitečné pro úřady i širokou veřejnost. Jeden shrnuje problematiku místních poplatků, druhý definuje dobrou praxi stavebních úřadů při posuzování úprav, které mění vzhled stavby. Přejeme příjemné čtení.

Ochrana práv lidí se zdravotním postižením

Od 1. ledna se ombudsmanka začíná systematicky věnovat právům osob se zdravotním postižením. S pomocí poradního orgánu bude doporučovat zlepšení situace. Zaměří se na oblast přístupnosti, vzdělání, práce aj. … Více >>

Desatero pro stavební úřady

Ombudsmanka radí, jak by měly stavební úřady posuzovat rekonstrukce a stavební úpravy, které mění vzhled stavby. Zabránit by se mělo necitlivým a nevratným zásahům do architektonických hodnot staveb, které jsou cenné, i když nejsou památkově chráněné. … Více >>

„Návod“ k místním poplatkům

Zpracovali jsme materiál přehledně shrnující problematiku místních poplatků, které obce zavádějí prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Vycházeli jsme z nejčastějších problémů, s nimiž se v rámci podnětů setkáváme. … Více >>

Pozitivní změna v sirotčích důchodech

Od roku 2004 postupně všichni tři ombudsmani (Motejl, Varvařovský a současná ombudsmanka Šabatová) usilovali o zmírnění podmínek pro nárok na sirotčí důchod. K prvnímu zlepšení došlo v roce 2012 a nyní, od 1. února, novela zákona znamená pro osiřelé děti výraznou pomoc. … Více >>

Stop „salámové“ metodě

Stavební úřady nemohou přistupovat na snahu investorů vyhnout se posuzování vlivu záměru na životní prostředí tím, že projekt rozdělí na několik „podlimitních“ částí. Jestliže je zřejmé, že jde o části většího projektu, je třeba je hodnotit společně. … Více >>

Novinky v rodičovském příspěvku

Některé změny, k nimž od 1. ledna došlo v podmínkách pro čerpání rodičovského příspěvku, iniciovala ombudsmanka na základě svých poznatků z praxe. Nejdůležitější novinkou je možnost čerpat příspěvek až ve výši 7600 Kč měsíčně. ….Více >>

Nezákonné vyvlastnění

Magistrát Ústí nad Labem nezákonným postupem vyvlastnil část pozemku pro stavbu plynovodu. Chybu nenapravil ani krajský úřad v odvolání. Úřad nedodržel zákonný postup při stanovení náhrady – nerespektoval zákonné pořadí znaleckých posudků. … Více >>

Promítání: Život začíná po stovce

28. února proběhne v Kanceláři ombudsmana veřejné promítání dokumentu „Život začíná po stovce“. Jde o příběh Švédky Dagny, která ve svých více jak 100 letech píše blog, navštěvuje večírky a je hvězdou TV pořadů. Být aktivní a mít vůli učit se novým věcem není otázkou věku. …. Více >>