Zrušení ČSN ISO 12647-1, 12647-3, 12647-7

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil ve svém Věstníku 1/2016 informaci o zrušení některých polygrafických norem, konkrétně došlo ke zrušení tří částí normy ČSN ISO 12647: ČSN ISO 12647-1 (88 3011) Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku – Část 1: Parametry a metody měření; Vydání: Únor 2008; Zrušena k 2016-02-01 ČSN ISO 12647-3 (88 3011) […]

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil ve svém Věstníku 1/2016 informaci o zrušení některých polygrafických norem, konkrétně došlo ke zrušení tří částí normy ČSN ISO 12647:

  • ČSN ISO 12647-1 (88 3011) Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku – Část 1: Parametry a metody měření; Vydání: Únor 2008; Zrušena k 2016-02-01
  • ČSN ISO 12647-3 (88 3011) Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku – Část 3: Coldset – novinový tisk ofsetem; Vydání: Srpen 2008; Zrušena k 2016-02-01
  • ČSN ISO 12647-7 (88 3011) Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku – Část 7: Procesy zhotovování kontrolního nátisku přímo z digitálních dat; Vydání: Listopad 2008; Zrušena k 2016-02-01

Přílohy

Vestnik-01/2016