Župné školy partnerom zamestnávateľov

Bratislavský župan slávnostne otvoril zrekonštruované priestory Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave.

sos-blava_01

Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave, kde bratislavský župan  slávnostne otvoril zrekonštruované priestory praktického vyučovania – TYPO, kde sa žiaci budú učiť na najaktuálnejších verziách grafických softvérov. Zrekonštruované priestory teda zabezpečia odbornú prípravu žiakov v odboroch Polygrafia a médiá.

sos-blava_02

Hodnotenie riaditeľa školy a prezidenta Zväzu polygrafie na Slovensku

„Cieľom bolo pripraviť na našich žiakov tak, aby mohli po skončení odbornej školy polygrafickej plynule nastúpiť do výroby, aby používali tie zariadenia, ktoré používa ich zamestnávateľ,“ objasnil riaditeľ SOŠ polygrafickej na Račianskej ulici v Bratislave.

„Snažíme sa v rámci nových kompetencií, ktoré nám boli dané v zákone o odbornom vzdelávaní v tej časti duálneho vzdelávania, sa nato pripraviť a veľmi úzko spolupracujeme s našou školou, ktorá je jedinečná, jediná na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelávanie cez všetky tri výrobné fázy a je jedinou školou, ktorá sa môže hrdiť titulom, že je centrom odborného vzdelávania a prípravy. Ja som veľmi rád, že táto škola takto napreduje, čo podporí vzdelávanie polygrafov na Slovensku,“ doplnil za zamestnávateľov prezident zväzu polygrafie na Slovensku Peter Blubla.