Absolventi a trh práce

Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce

  • Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti se zvoleným oborem a vzděláním.
  • Údaje o uplatnění na trhu práce – doplnění „tvrdých dat“ z nezaměstnanosti absolventů.

Přílohy

Prezentace – absolventi a trh prace