„Hellichovka“ oslavila 95 let

V krásném prostředí pražské Malé Strany v Hellichově ulici na úpatí Petřína sídlí VOŠG a SPŠG. Její dlouhá historie započala v r. 1920.

Od počátku své existence propojovala škola ve svém programu prvky kreativního vzdělávání v oblasti grafického designu a fotografie s technologickými postupy zpracování tiskovin apozději i restaurování tiskovin. Z hlediska skladby oborů a komplexností pojetí výuky postihuje celý proces vzniku tiskoviny s přesahem do nových médií. Tím je v ČR školou jedinečnou a výjimečnou. Vychovala desítky vynikajících odborníků a působily zde vynikající osobnosti české výtvarné kultury. Obory střední školy jsou: Užitá fotografie a média, Grafický design, Konzervátorství a restaurátorství, Polygrafie. Obor vyššího studia Grafický design a realizace tiskovin studenti mohou studovat v zaměřeních Propagační grafika, Knižní grafika, Fotografická tvorba a média, Tisková produkce, Vydavatelská produkce a Restaurování papíru. V současné době má škola 250 žáků SPŠG a 140 studentů VOŠG. Studenti se mohou podílet na konkrétních zakázkách v rámci hospodářské činnosti školy nebo Nakladatelství grafické školy.

Jan Sehnal, ředitel školy, nás informoval o historii a průběhu oslav:
„Mezi učiteli v oboru grafického designu připomenu významné ředitele školy Ladislava Sutnara a Josefa Solara, dále pak V. H. Brunnera, V. Ringese nebo B. Blažeje. Z absolventů, kteří se později stali i učiteli grafické školy, nemohu nevzpomenout na R. Vaňka, O. Karlase, C. Istlerovou nebo P. Hracha, který ve škole působí i v současnosti. Z významných grafiků byli absolventy školy např. O. Pošmurný, V. Kučera, J. Jiskra, K. Kvízová, A. Najbrt, P. Nešverová a mnoho dalších.
K 95. výročí založení školy jsme připravili reprezentativní výstavu z aktuálních prací studentů školy. Uskutečnila se ve Staroměstské radnici v Praze ve dnech 28. 10.–11. 11. 2015. K výročí byl vydán Almanach a ve dnech 6. a 7. listopadu byla škola otevřena absolventům školy, zájemcům o studium a všem ostatním příznivcům grafické školy.“