Konference UZS ČR ve 2. pololetí 2016

Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu uspořádat sérii konferencí.

Konference, které připravuje Unie zaměstnavatelských svazů ČR, jsou rozvrženy na období druhého pololetí a budou zaměřeny na tato témata:

  • ZDRAVOTNICTVÍ 2017 – 1. a 2. listopadu 2016
  • ŠKOLSTVÍ 2017 – 22. listopadu 2016
  • KULTURA 2017 – 8. listopadu 2016
  • NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 – 10. listopadu 2016
  • ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE – 13. října 2016
  • ZELEŇ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU – 18. října 2016

Více na stránkách UZS – Aktuality. Součástí připravovaných akcí jsou následující přílohy:

Přílohy

Stanovisko UZS ČR - personálnÍ situace ve zdravotnictvÍ
Stanovisko UZS ČR - změny v českém školstvÍ
Připomínky UZS: ČAOH 294 final MŽP k vyhřevnosti FF
Přilohy ke stanovisku ČAOH k vyhl. 294/2005 Sb.