6. číslo Novin pre grafický priemysel

Přinášíme aktuální vydání čísla 6/2016 slovenských Novin pre grafický priemysel. 

NPG-slov-6:16

Obsah šestého čísla Novin pre grafický priemysel se ohlíží za veletrhem drupa a úvodní Slovo šéfredaktora připomíná, kam se bude celý segment polygrafie  posouvat v nejbližší budoucnosti:

„Veĺtrh drupa sa práve skončil, ale nastolil niekoĺko veĺmi závažných tém. Budeme sa im, samozrejme, podrobnejšie venovať aj v budúcich číslach Novín pre grafický priemysel. Zaujalo ma, že hoci je drupa najväčšia polygrafická výstava na svete, na jej pozadí rezonovala aj iná výstava – InPrint. Priemyselné aplikácie tlaèe sú totiž veĺkou výzvou pre celú polygrafiu. Ak ste čo i len trošku zvedaví na tento nový svet uplatnenia tlačových technológií, nezabudnite si rezervovať čas 15. – 17. novembra a pripraviť sa na cestu do Milána. Rovnako považujem za dôležité upozorniť na skutoènosť, že polygrafia sa stále viac pripravuje na nové podmienky, ktoré so sebou prináša očakávaná 4. priemyselná revolúcia. Manipulačné roboty, bezobslužné riešenia post-press operácií a automatizácia workflow sú iba prvé časti skladačky, ktoré do seba postupne zapadnú. To, čo sme považovali pred niekoĺkými rokmi za sci-fi, sa dnes začína napĺňať.

Přílohy

Noviny pre grafický priemysel 6/2016