|   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let (tyto varianty stanovila vláda), zavést pravidelné pětileté přezkoumávání důchodového věku na základě zprávy předkládané MPSV (první zpráva bude předkládána […]