Fórum polygrafů II – již za necelý měsíc

Na dveře již klepe letošní společné setkání s názvem Fórum polygrafů II, které má za cíl navázat na úspěšné konání Fóra polygrafů I v loňském roce.

Forum-Poly_1w

Pozvání na Fórum polygrafů II 

Program letošního Fóra polygrafů II se navrací k aktuálnímu stavu vzájemné spolupráce mezi polygrafickými podniky a odbornými školami. Vedle potřeb škol po moderním vybavení školních dílen a pracovišť či poptávky po aktuálních učebních textech se bude Fórum II. věnovat neméně potřebné kvalifikaci učitelů a jejich doškolování o nové poznatky v technické i technologické oblasti a jejich zařazení do školních vzdělávacích programů.

Dalším bodem programu je otázka, kterou si stále častěji klademe v souvislosti s dosahovanou kvalitou. Je na tom lépe ofset, digitální tisk, nebo již flexotisk?

Zajímavou diskuzi jistě přinese i otázka: jaké nároky kladou tiskárny na zaměstnance? Zajímat nás bude především vztah k nově příchozím lidem lhostejno, zda jde o technické, manažerské nebo dělnické zařazení ve firmách.

Z tohoto krátkého nástinu programu vyplývá, že Fóra polygrafů II. by se měli opět zúčastnit zástupci odborných škol, ředitelé, majitelé tiskáren a část organizátorů, včetně zástupce společnosti pro získávání financování na tuto činnost.

Zveme Vás na Fórum polygrafů II., které se uskuteční dne 4. října 2016 od 10:00 hodin ve Vzdělávacím a informačním centru FLORET, Květnové náměstí č. 391, Průhonice. (www.floret.cz).

Celé znění zvacího dopisu v příloze PDF

Přílohy

II. Fórum polygrafů - zvací dopis