Pozvánka na valnou hromadu Svazu polygrafických podnikatelů

Dne 30. 3. 2016 se bude konat zasedání prezidia Svazu polygrafických podnikatelů a  31. 3. 2016 proběhne řádná valná hromada SPP.

 

Pozvánka_VH-SPP_2016b

PROGRAM:

Zahájení, volba předsedy valné hromady, schválení programu,
volba mandátní a návrhové komise
Výroční zpráva prezidia o stavu SPP
Zpráva dozorčí rady
Schválení rozpočtu pro rok 2016
Prezentace nového webu svazu
Mezigenerační předávání firem
Diskuze
Schválení Usnesení VH
Zakončení valné hromady a společný oběd

 

Přílohy

Pozvánka na valnou hromadu SPP 2016