Řádná valná hromada SPP

Řádná valná hromada SPP se koná v Hotelu Akademie Naháč

V hotelu Akademie Naháč v Choceradech proběhlo 30. 3. 2016 zasedání prezidia Svazu polygrafických podnikatelů a další den následovala řádná valná hromada SPP.

Zasedání prezidia SPP začalo ve středu 30. března 2016 v 16 h. Po jednání prezidia následoval společenský večer. Druhý den, ve čtvrtek 31. března 2016 od 10 h probíhala řádná valná hromada Svazu polygrafických podnikatelů z.s. s následujícím programem:

P1120041uP1120044u


Zahájení a volba předsedy valné hromady,
Schválení programu,
Volba mandátní a návrhové komise,
Výroční zpráva prezidia o stavu SPP,
Zpráva dozorčí rady,
Schválení rozpočtu pro r. 2016.


 

P1120015uDalší pořad dne osvěžily dvě prezentační akce s promítáním dobře připravených projekcí v PowerPointu – Seznámení s novým webem svazu (porovnání původní a čerstvé spuštěné nové verze stránek SPP s apelem na aktivní účast všech členů) a Mezigenerační předávání firem (právní a ekonomické aspekty současného trendu odcházení „otců zakladatelů“ a příchodu nového managementu či nových vlastníků na jejich místa.P1120061uuP1120096uu
Po tematicky různorodé a zajímavé diskuzi bylo na závěr valné hromady schváleno Usnesení VH a následoval společný oběd, po kterém se účastníci rozjeli do svých domovů. Hlavní přijaté dokumenty jsou jako PDF a textové soubory níže v přílohách, stejně tak i prezentace PPT „Mezigenerační předání firem“. Další prezentaci „Nový web SPP“ pošle na požádání J. Sedláčková – 739 592 147 (ev. 725 970 297).

Přílohy

Zápis z valné hromady SPP 2016
Výroční zpráva VH SPP 2015
Zprava dozorci rady VH SPP 2015
Usnesení řádné valné hromady SPP 2016
Kopie - SPP_rozpočet 2016 v. B1
Statistika českého papírenského průmyslu za r. 2015
Informace o projektu BIDI II
prezentace LTA březen 2016
prezentace webu SPP březen 2016