Zápis z jednání Sektorové rady pro polygrafii, média a informační služby

Cíl jednání: Informovat členy SR o pravidlech a organizaci činnosti sektorových rad a pracovních skupin v roce 2016. Projednat se členy SR personální složení SR. Dále schválit harmonogram tvorby nových či revidovaných PK, včetně informací o organizaci práce a odměňování členů PS. Projednat plán tvorby PK pro rok 2017 a předat aktuální informace o počtu AOs a zkoušek k PK v gesci SR pro polygrafii, média a informační služby. […]

Cíl jednání:

Informovat členy SR o pravidlech a organizaci činnosti sektorových rad a pracovních skupin v roce 2016. Projednat se členy SR personální složení SR. Dále schválit harmonogram tvorby nových či revidovaných PK, včetně informací o organizaci práce a odměňování členů PS. Projednat plán tvorby PK pro rok 2017 a předat aktuální informace o počtu AOs a zkoušek k PK v gesci SR pro polygrafii, média a informační služby.

 

Přílohy

Z8pis z jednání SR pro polygrafii