Stanovisko KZPS ČR k programu reforem ČR 2016

Na jednání kulatého stolu 3. 3. 2016 zmínilo MŠMT hlavní důvody, proč nezaměnstanost nejvíce ohrožuje skupinu osob s nízkoou kvalifikací.

V souvislosti se snahou státu snižovat nezaměstnanost (celkový počet lidí bez práce je cca 450 tis.) a současně nejohroženější skupinou jsou nízko-kvalifikované práce (vyučení, řemesla) zasíláme stanovisko KZPS ČR k dané problematice.

Návrh podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících kmenové zaměstnance

Namísto restriktivních opatření navrhujeme vytvořit motivační systém tak, aby zaměstnavatelé byli motivováni systém neobcházet z důvodu konkurenceschopnosti a přežití. Konkrétně, např. pobídkou v podobě slev na dani z příjmu právnických osob za každého dělníka v hlavním pracovním poměru až do výše rozdílu nákladů, o které je vlastní zaměstnanec pro zaměstnavatele dražší oproti zaměstnávání OSVČ či jiných forem mimo HPP (viz přílohy: Stanovisko KZPS ČR k národnímu programu reforem – jednání kulatého stolu 03.03.2016 a Excel tabulka výhod při zaměstnávání zaměstnanců na HPP 04.03.2016).

Přílohy

Stanovisko KZPS ČR k národnímu programu reforem 03.03.2016
Tabulka výdhod při zaměstnávání zaměstnanců na HPP 160304