UZS ČR 16074

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let (tyto varianty stanovila vláda), zavést pravidelné pětileté přezkoumávání důchodového věku na základě zprávy předkládané MPSV (první zpráva bude předkládána […]

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let (tyto varianty stanovila vláda), zavést pravidelné pětileté přezkoumávání důchodového věku na základě zprávy předkládané MPSV (první zpráva bude předkládána v roce 2019), která bude vycházet z demografické prognózy vypracované ČSÚ a bude obsahovat vždy informaci o stanovení důchodového věku tak, aby poživatel starobního důchodu mohl strávit v důchodu čtvrtinu svého života.

Své připomínky zasílejte do 20. května 2016.

Přílohy

16074 materiál UZS