UZS ČR 16179 – Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu…

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh zákona, jehož cílem je odstranit některé nedostatky zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony.

Vážení členové UZS ČR,

v příloze Vám zasílám materiál „Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

V souvislosti s valorizací důchodů se navrhuje zvýšit od 1. ledna 2017 průměrný služební příjem před vznikem škody o 2,2 %, tj. o stejnou procentní výši, o kterou budou od 1. ledna 2017 zvýšeny náhrady podle obecné právní úpravy.

Své připomínky zasílejte do 18. listopadu 2016.

Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka, ředitel pro legislativu

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16179