UZS ČR 16204 – Analýza navýšení dávek nemocenského

Nelegislativní materiál s analýzou dopadu zvýšení nemocenského při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Připomínky k materiálu nutno sdělit do 15 pracovních dnů.

Návrh usnesení vlády České republiky

V rámci vnějšího připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády eKLEP je připraven ke sdělení stanoviska materiál pro schůzi vlády „Analýza variant navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti“.

Úkol připravit nelegislativní analytický materiál s analýzou dopadu variant zvýšení nemocenského při dlouhodobé pracovní neschopnosti obdrželo MPSV na základě výsledků jednání koaliční rady ze dne 23. listopadu 2016.

Připomínky k výše uvedenému materiálu sdělte prosím do 15 pracovních dnů ode dne vložení návrhu zákona do elektronické knihovny Úřadu vlády. V případě zásadních připomínek prosím o uvedení kontaktních údajů osoby pověřené projednáním těchto připomínek.

Více v příloze ZIP.      

Přílohy

16204 materiál