UZS – Koncepce Digitální Česko

Předkládaný materiál se týká dvou hlavních okruhů – Návrhu statutu Rady vlády pro informační společnost (dále „RVIS“ nebo „Rada“) a koncepce „Digitální Česko“ zahrnující celkem 4 dokumenty.

Předkládaný materiál se týká dvou hlavních okruhů – Návrhu statutu Rady vlády pro informační společnost (dále „RVIS“ nebo „Rada“) a koncepce „Digitální Česko“ zahrnující celkem 4 dokumenty, a to Zastřešující dokument Digitální Česko, Informační koncepci České republiky, Česko v digitální Evropě a Koncepci Společnosti 4.0. Materiál „Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: „Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+“. „Digitální Česko“ zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením: 1. Česko v digitální Evropě (navazující na Strategii pro jednotný digitální trh) 2. Informační koncepce České republiky 3. Koncepce Společnosti 4.0.

Více v příloze ZIP

Přílohy

18099 materiál