Xerox a digitální transformace

Xerox a digitální transformace – to je jedno z velkých témat, kterému se firma ve značné míře věnuje a které je směrováno do různých médií.

Xerox-trnsform-1_w
Aktuální změny na světových trzích jsou charakterizovány především transformováním informací do digitální podoby a jejich šířením pomocí nejrůznějších IT technologií. Dramatický nárůst zaznamenaly především mobilní aplikace, sociální sítě a využívání Cloudu pro sdílení a archivaci dat. Digitální transformace se dotýká každého segmentu moderní společnosti, prakticky ve všech výrobních oborech či službách – počínaje dodavateli a partnery, až po zaměstnance a klienty.
Xerox-trnsform-2_w
Výhodou digitalizace pro firmy je trvalé snižování nákladů, ale i rizik při opakovaných automatizovaných procesech s možností optimalizace, spolu s efektem zvyšování produktivity. V oblasti tisku se pak nabízí nová generace řešení Xerox Managed Print Services pod výstižným sloganem „Od optimalizace tisku k optimalizaci práce“.

Přílohy

Czech digital transformation Xerox