Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců s majetkovou účastí státu

Materiál obsahuje návrh na změnu Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem.

Více v příloze ZIP.

Přílohy