Zpravodaj Oborové skupiny – zima 2016

Krajské akční plánování

Cílem krajského akčního plánování je posílení strategického plánování, zvýšení efektivity systému řízení a posíle- ní důležitosti dosahování cílů a plánovaných výsledků. Model se snaží propojit cíle v oblasti vzdělávání na úrovni národní, krajské a školské.


Koncepce podpory rozvoje nadání a péče
o nadané na období let 2014–2020

Koncepce řeší vznik, funkci a činnost jednotlivých článků navrhovaného systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané (v oblasti kognitivního nadání) od předškolního věku až po oblast celoživotního vzdělávání.

Přechod absolventů škol na trh práce

Mapování úspěšnosti přechodu absolventů na trh práce představuje důležitou zpětnou vazbu pro školy, MŠMT, MPSV i další subjekty, včetně pracovníků z oblasti kariérového poradenství. V Národním ústavu pro vzdělávání proběhlo rozsáhlé šetření, v jehož rámci bylo dotázáno přibližně 2 900 žáků středních odborných škol v období těsně před ukončením studia.

Celý zpravodaj ke stažení zde.

Přílohy

ZPRAVODAJ-OS-13_zima-2016