Co nás čeká – EU fondy 2014 – 2020

 

  • v tomto programovacím období dojde k výraznému útlumu financování základní infrastruktury
  • 50% všech prostředků z fondů EU pro daný členský stát musí být využito na financování zvýšení konkurenceschopnosti a posílení výzkumu a inovací
  • vzhledem k tomu, že alokace finančních prostředků pro ČR klesla téměř o 24 % a 50 % z 522 miliard Kč musí být využito na výše uvedené oblasti, dojde ke značnému omezení výdajů na komunální a krajskou infrastrukturu např. školství
  • záměrem je silně podporovat oblast energetických úspor (zateplování)
  • minimálně 20 – 25 % veškerých prostředků pro daný členský stát musí být směřováno na tzv.  „měkké projekty“ , tj. do oblasti vzdělávání a sociální financované z Evropského sociálního fondu