UZS ČR 16083

Zpráva o míře a způsobu snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015 včetně informace o jednotlivých návrzích na podporu vybraných opatření v rámci politiky soudržnosti Evropské unie v období let 2014 až 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na základě usnesení vlády č. 522 ze dne 1. 7. 2015 ve spolupráci s ostatními ministerstvy a ostatními úřady státní správy materiál, který obsahuje Zprávu o pokroku ve snižování administrativní zátěže […]

Zpráva o míře a způsobu snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015 včetně informace o jednotlivých návrzích na podporu vybraných opatření v rámci politiky soudržnosti Evropské unie v období let 2014 až 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na základě usnesení vlády č. 522 ze dne 1. 7. 2015 ve spolupráci s ostatními ministerstvy a ostatními úřady státní správy materiál, který obsahuje Zprávu o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015 vč. informace o jednotlivých návrzích na podporu vybraných opatření v rámci politiky soudržnosti Evropské unie v období let 2014 až 2020 (dále jen Zpráva).

Vláda tímto usnesením uložila resortům pokračovat v plnění opatření na snižování administrativní zátěže podnikatelů, zaměřit pozornost na nejvíce zatěžující oblasti (placení daní, podmínky podnikání, vstup do podnikání, statistika) včetně vybraných opatření tak, aby došlo ke snížení zátěže o 60 opatření do konce r. 2015 a opakovaně navrhnout, která z opatření by mohla být předmětem podpory politiky soudržnosti Evropské unie v období let 2014 až 2020.

Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo uloženo předložit vládě informaci o míře a způsobu snižování administrativní zátěže podnikatelů za r. 2015 včetně informace o jednotlivých návrzích na podporu vybraných opatření v rámci politiky soudržnosti Evropské unie a koordinovat realizaci plnění uvedených úkolů.

Tento materiál je zároveň závěrečnou souhrnnou zprávou o snižování administrativní zátěže podnikatelů v letech 2013 až 2015.

Přílohy

Materiál UZS 01
Materiál UZS 02
Materiál UZS 03
Materiál UZS 04
Materiál UZS 05
Materiál UZS 06