Systémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice

Materiál „Systémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice“ představuje systémová opatření, která mohou přispět ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh několika nadresortních systémových opatření, která se týkají zejména tvorby právních předpisů majících dopad na podnikatelské činnosti.

Více v příloze.

Přílohy