Návrh státního rozpočtu 2016

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál  „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 vč. rozpočtové dokumentace“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 24. června 2015 č. 484, kterým byly schváleny předběžné příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů a návrhy rozpočtů kapitol státního rozpočtu předložené správci kapitol Ministerstvu financí do 31. července 2015 a následná jednání […]

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál  „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 vč. rozpočtové dokumentace“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 24. června 2015 č. 484, kterým byly schváleny předběžné příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů a návrhy rozpočtů kapitol státního rozpočtu předložené správci kapitol Ministerstvu financí do 31. července 2015 a následná jednání s představiteli správců kapitol. Při zpracování návrhu rozpočtu byla použita predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2018 zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2015.

 

Přílohy

Návrh zákona a návrh usnesení vlády.zip