Zaměstnavatelské svazy ke zrušení karenční doby

Na jednání zaměstnavatelů o náhradě mzdy / nemocenské s ČSSD dne 9. 3. 2016 přinesli zástupci zaměstnavatelů čtyři varianty alternativních řešení.

Navrhované zrušení stávající 3-denní tzv. karenční doby a přenesení zátěže bez dalšího na zaměstnavatele tak, aby hradili náhradu mzdy svým zaměstnancům za všechny rozvrhnuté směny během celých prvních 14 dní jejich dočasné pracovní neschopnosti, je pro většinu zaměstnavatelů nepřijatelné.

Proto se zástupci zaměstnavatelů snaží přijít s alternativními řešeními – k tomu potřebují získat formou dotazníkového šetření informace o současném přístupu zaměstnavatelů k benefitům souvisejícím se zdravotní indispozicí zaměstnanců, tj. zda, v jakém rozsahu a za jakých podmínek je poskytují. Výstupy z dotazníkového šetření by měly poskytnout konkrétnější údaje i z hlediska velikosti firem a oborů, což je velmi důležité pro formulování obecného řešení, které by bylo předmětem zákonné úpravy.

Přílohy

Podklad pro jednání SP ČR A KZPS o nemocenské s ČSSD