UZS – 18004 Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.

„Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 50)“

 

Cílem návrhu je rozšířit povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na právnické osoby soukromého práva ovládané státem, územním samosprávným celkem nebo veřejnou institucí a dále omezení výjimek z povinnosti uveřejňovat smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Jelikož jde o poslanecký návrh, neprobíhá standardní připomínkové řízení.

Vláda ČR může z výsledného stanoviska čerpat při tvorbě souhlasného / neutrálního / nesouhlasného stanoviska k předloženému návrhu.
U tohoto materiálu nelze uplatňovat připomínky nad rámec návrhu.

Své připomínky zasílejte do 19. ledna 2018.
Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka, ředitel pro legislativu

tel.: +420 727 956 059 | e-mail: jakub.machytka@uzs.cz | www.uzs.cz

V případě zájmu o přeposlání dokumentů, kontaktujte, prosím, sekretariát SPP na info@svazpp.cz.