UZS ČR 16014

Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Přílohy

16014 materiál UZS ČR
Formulář pro vyhotovení připomínek